「ベトナム語」 一覧

ngày 3 tháng 4 năm 2021

Tôi rất thích kem. Kem nay đặc biệt ngon. Hiện tại tôi muốn mua かじるバターアイス nhưng mà ở Kagoshima không ...

ngày 2 tháng 4 năm 2021

Theo như mẹ tôi nói thì bà tôi đã mua ti-vi rất lớn😂

ngày 1 tháng 4 năm 2021

Tôi muốn làm bài kiểm tra jlpt tháng bẩy cùng với đồng nghiệp người Việt. Nhưng mà nghe nói người Nh ...

no image

ngày 31 tháng 3 năm 2021

Hôm nay tôi đã đi cắt tóc và uốn tóc.

no image

ngày 30 tháng 3 năm 2021

Hôm nay khi tôi đã đi vào phòng đồng nghiệp của tôi nói “Rất cả mình ”. Bạn có biết đó có nghĩa là g ...

ngày 29 tháng 3 năm 2021

Gần đây tôi không có thời gian đọc sách. Tháng nay tôi chỉ đọc 5 cuốn sách thôi.

no image

ngày 28 tháng 3 năm 2021

Tuần nay tôi không chạy bộ lắm nên tôi đã béo như con lợn. Từ ngày mai tôi phải chạy bộ chăm chỉ. &n ...

no image

ngày 27 tháng 3 năm 2021

Bạn có hiểu đây trên xe ô tô là gì không? Ở tỉnh Kagoshima trời tro núi lửa.🌋 車の上に見えるこれが何か分か ...

no image

ngày 26 tháng 3 năm 2021

Vì tôi xem video, đó là thời điểm. 動画見てたらこんな時間に   HelloTalkでの訂正 Nếu Vì tôi xem video, tại đó là ...

no image

ngày 25 tháng 3 năm 2021

  Bạn bè đã vẽ bức tranh của tôi. Bạn có nghĩ chúng giống nhau không?      

Copyright© 能瀬のポートフォリオ , 2022 AllRights Reserved.