ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

ngày 17 tháng 2 năm 2021

投稿日:

Hôm nay tôi đã đi nghe Rakugo. Rakugo được biết đến như là chuyện buồn cười nhưng mà cũng có chuyện ấn tượng. Tôi được ấn tượng và khóc 😭

-ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

Copyright© 能瀬のポートフォリオ , 2022 AllRights Reserved.