BiSH ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

ngày 18 tháng 1 năm 2021

投稿日:2021年1月18日 更新日:

Ca sĩ tôi thích nhất là BiSH. Bạn có biết không? Tôi chưa gặp ngươi Việt thích BiSH. Nếu bạn có người yêu thích, tôi muốn nói chuyện với bạn về BiSH.

 

HelloTalkでの訂正

【訂正前】

Ca sĩ tôi thích nhất là BiSH. Bạn có biết không? Tôi chưa gặp ngươi Việt thích BiSH. Nếu bạn có người yêu thích, tôi muốn nói chuyện với bạn về BiSH.

【訂正後】

Ca sĩ tôi thích nhất là BiSH. Bạn có biết không? Tôi chưa gặp ngươi Việt thích BiSH. Nếu bạn cũng yêu thích, tôi muốn nói chuyện với bạn về BiSH.

-BiSH, ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)
-,

Copyright© 能瀬のポートフォリオ , 2021 AllRights Reserved.