ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

ngày 25 tháng 2 năm 2021

投稿日:

Hôm nay tôi đã ăn bún bò Huế. Tôi nói chuyện với bạn người Việt dùng tiếng Việt và rất vui. Tôi thấy rằng tôi muốn làm việc cho người Việt.

-ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

Copyright© 能瀬のポートフォリオ , 2021 AllRights Reserved.