ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

ngày 3 tháng 3 năm 2021

投稿日:

Hôm nay tôi nói chuyện 270 phút vào công việc. Tôi đã giải thích đối với sinh viên về công ty tôi . Sau về nhà, tôi gọi điện cho bạn bè và nói chuyện vào 70 phút. Nên 喉がガラガラ. 「喉がガラガラ」tiếng Việt gọi là gì?

-ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

Copyright© 能瀬のポートフォリオ , 2021 AllRights Reserved.