ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

ngày 7 tháng 1 năm 2021

投稿日:2021年1月7日 更新日:

Hôm nay mạng không hoạt động nên tôi đã sửa cả ngày. Tôi không ăn cơm trưa được và không làm việc của riêng tôi. Tôi rất mệt rồi.

 

HelloTalkでの訂正

【訂正前】Hôm nay mạng không hoạt động nên tôi đã sửa cả ngày. Tôi không ăn cơm trưa được và không làm việc của riêng tôi. Tôi rất mệt rồi.

 

【訂正後】Hôm nay mạng không hoạt động nên tôi đã sửa cả ngày. Tôi không ăn cơm trưa được và không làm việc của riêng tôi. Tôi rất mệt.

 

-ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

Copyright© 能瀬のポートフォリオ , 2021 AllRights Reserved.